top of page

 

Relationscoachingen syftar till att utveckla och fördjupa er relation på olika plan.  Lotta Fogel är beteendevetare, cert.coach samt licensierad relationskonsult och arbetar utifrån LEVATILLSAMMANS och PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program). Båda väl beprövade metoder för relationsutveckling, varav den senare baserad på 25 års forskning på parrelationer och med dokumenterat positiva resultat. 

 

Samtalen bygger på att genom ny kunskap och övning, göra relationen mer begriplig och därigenom möjlig att förändra.

 

Arbetssättet är kognitivt utformat med tillgång till ett konkret och väl strukturerat material, uppbyggt kring olika viktiga områden där vi ofta stöter på svårigheter och utmaningar i våra relationer.

Inom varje område arbetar vi steg för steg med konkreta frågor och övningar. Vi utforskar, lyssnar och diskuterar vilket ger möjlighet att på ett klarare sätt se på förhållandet, det som fungerar bra och det som behöver förbättras.

 

Olika områden kan vara:

  • Parrelationen: Vad är en bra relation för oss? Vilka förväntningar har vi på relationen? Vi utforskar styrkor och svårigheter.

  • Kommunikation. Hur pratar vi och om vad? Bli bättre på att förstå varandra.

  • Konflikthantering: Vilken konfliktstil har vi?  Hur löser vi problem? Verktyg för problemlösning

  • Intimitet och sex: Ömsesidig närhet och samhörighet ger bättre sexliv. Vilka behov har vi?

  • Barn och föräldraskap Hur ska en förälder vara? Hur vi behåller kärleken och uppfostrar barnen efter en gemensam grund.

  • Ursprungsfamiljen:Hur påverkar våra grundfamiljer och våra uppväxtmiljöer vår relation?

  • Ekonomi: Vilka drivkrafter har pengarna i vårt förhållande? Ekonomiska värderingar.

  • Värderingar: Vilka värderingar styr oss och hur påverkar det relationen?

  • Överenskommelsen: Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare?

 

För fler kurser och sessioner kring djupgående personlig utveckling och relationer,

besök vår sida www.soul-academy.org

 

Utveckla relationen

"

Genom relationscoachingen har vi fått mycket bättre förståelse, både för varandra och oss själva. Vi har blivit bättre på att lyssna in varandra och att ta mer ansvar för våra egna reaktioner och tankar, i stället för att försöka förändra partnern.

Vi fick syn på mönster som hindrat oss att nå varandra och vi fick handfast, konkret hjälp att skapa nya mönster, som fått vår kärlek att växa.

Lotta är en coach som med både kärlek och värme lotsat oss igenom detta, samtidigt som hon ärligt och tydligt vågat utmana oss att se vår relation i ett nytt ljus.

Tacksam!

 

Eva & Staffan, Coachklienter

"

"

Lotta och Leva Tillsammans-metoden har verkligen varit ett lyft för vår relation. Vi har fått konkreta verktyg för att förstå varandra och prata med varandra som vi aldrig skulle fått nån annanstans. ”Läxorna” att göra mellan tillfällena var viktiga för att börja använda det vi lärde i vår vardag och Lotta har varit både pådrivande och inlyssnande på ett perfekt anpassat sätt!

 

Åsa & Magnus Jansson, coachklienter

"

bottom of page