top of page

Kommunicera effektivt

 

Under denna kurs inriktar vi oss på kommunikationen med dina medarbetare och människor i din närhet.

Du får verktyg för att bli mer medveten om dig själv, hur du uppfattas och det som påverkar dig och ditt sätt att kommunicera, hur du når ut med det du vill säga, undviker missförstånd, hanterar svåra samtal och konfliktfyllda situationer och hur du blir bättre på att förstå andra.

 

Resultatet blir bättre samarbete, ökad effektivitet, starkare relationer och en skönare vardag.

 

VAD?

 • Förståelse för vad som påverkar kommunikationen mellan människor

 • Insikt hur du kommunicerar, hur du uppfattas och hur du uppfattar andras kommunikation

 • Icke-verbal kommunikation; kropp, röst, hastighet mm och hur du kan använda detta för att skapa förtroende och nå fram.

 • Vanliga fallgropar i kommunikation och hur ditt förhållningssätt och fokus påverkar kommunikationen

 • Ökad självmedvetenhet i kommunikation. ”Det Pär säger om Pål säger mer om Pär än om Pål”.

 • Identifiera de fyra kommunikationsstilarna hos dig själv och andra

 • Anpassa din kommunikationsstil för effektivare kommunikation

 • Tekniker och verktyg för tydlig, effektiv och stödjande kommunikation: Kraftfull frågeteknik, Aktivt lyssnande, Bekräftande, Spegling

 • Kommunikationsträning utifrån Upplevelsekuben och Giraffspråket

 • Skillnaderna mellan observation, tolkning, känslor och vilja/behov

 • Ge och ta emot feedback

 • Verktyg för konflikthantering och problemlösande samtal

 • Verktyg för coachande och stödjande samtal

 • Hur du hanterar härskartekniker

 

HUR?

Vi varvar kortare teoriavsnitt med reflektion och kommunikationsövningar samt praktisk samtalsträning kopplat till de situationer och typer av samtal du som deltagare upplever att du vill träna på.

Vi arbetar både parvis, i mindre grupp samt i helgrupp. Mycket feedback och stöd ges från såväl kursledare som mellan kursdeltagare.

 

FÖR VEM?

Denna kurs riktar sig till dig som vill förbättra din kommunikationsförmåga och din förmåga att samspela med andra och nå fram.Kursen passar dig som är ledare såväl som medarbetare, eller dig som generellt arbetar med mycket kommunikation och samtal med människor och kanske har personalkontakt i någon form.

 

 

KONTAKT

bottom of page