top of page

Hantera konflikter och samtal om svåra saker

Hur hanterar du en medarbetare som inte gör det han ska? Hur bemöter du en missnöjd, arg person? Hur tar du upp känsliga personliga frågor? Hur löser du en jobbig konflikt? Hur konfronterar du oacceptabla beteenden eller negativa attityder? Hur är du tydlig och lyhörd i problemlösning och hur skapar du goda relationer i svåra situationer?

För att klara av det svåra samtalet på bästa sätt utan att förvärra situationen eller skapa konflikt, gäller det att vara medveten om sitt eget agerande och ha förståelse för medarbetarens reaktion. Det är också bra att kunna använda grundläggande samtalstekniker och ha en bra grundstruktur när man går in i svåra och problemlösande samtal.

 

Efter den här kursen vet du hur du handskas med rollen som samtalsledare på bästa sätt. Du vet vad som är viktigt att tänka på, hur du förbereder och genomför samtalet, hur du hanterar samtalspartnerns reaktioner genom frågetekniker, att lyssna och ta till dig relevant feedback vilket är lika viktigt som att själv tala.

 

VAD?

 • Hur ditt beteende och sätt att kommunicera påverkar andra och hur deras beteende påverkar dig?

 • Besvärliga beteenden vs besvärliga personer

 • Olika konfliktsituationer och bakomliggande orsaker

 • Hantera dina och andras reaktioner i laddade och svåra situationer

 • Hur du ska genomföra samtal och hantera olika besvärliga situationer, såsom t ex;

Medarbetare som inte presterar

Omotiverade medarbetare

Missnöje

Negativism, gnällighet

Härskartekniker

Ge svåra besked

Personliga problem

Konflikter

Ilska, aggressivitet

 • Att stärka dig själv inför möten med andra

 • Hur du använder konstruktiv feedback

 • Hur du sätter gränser och är tydlig

 • Hur du använder frågetekniker och aktivt lyssnande för att skapa förståelse och finna lösningar

 • Hur du skapar gemensamt ansvarstagande för situationen och samtalet med din motpart

 • Hur du använder samtalsmodeller och strukturer i svåra samtal, konflikthantering och konfliktmedling

 

HUR?

Vi varvar kortare teoriavsnitt med reflektion och mycket praktisk samtalsträning kopplat till de situationer och typer av samtal du som deltagare upplever att du vill träna på.

Vi arbetar både parvis, i mindre grupp samt i helgrupp. Mycket feedback och stöd ges från såväl kursledare som mellan kursdeltagare.

 

FÖR VEM?

Denna kurs riktar sig till dig som är VD, chef, mellanchef, projektledare, områdesansvarig, personalansvarig eller dig som arbetar med mycket samtal med människor och kanske har personalkontakt i någon form.

 

KONTAKT

bottom of page