top of page

Utveckling för arbetsgruppen

Hur har ni det?

Är ni som grupp taggade, utmanade och har kul ihop? Är era gemensamma mål, rutiner och roller tydliga? Utgår ni från en tydlig samsyn vad gäller värdegrund, samarbete och ansvar? Känner ni er trygga med varandra, ger feedback och har bra koll på varandras förmågor och kompetenser?

 

Om inte, kanske gruppen behöver jobba igenom något eller några områden för att komma vidare i sin utveckling mot ökad effektivitet och trivsel.

 

PRiMAcoaching coachar, processleder och utbildar arbetsgrupper och team. Utifrån teamets aktuella behov anpassas upplägg och innehåll. Generellt varvas kortare genomgångar av teorier eller verktyg med processledda diskussioner och arbete i gruppen. Skapandet av konkreta handlingsplaner samt uppföljning är sedan viktiga redskap för förändringen.

 

Några exempel på utvecklingsområden för processledning:

  • Skapa tydliga, engagerande mål

  • Utveckla gemensamma arbetssätt, strukturer och rutiner

  • Utveckla trygghet, tillit och gemenskap

  • Synligggöra individerna i gruppen - teamroller, egenskaper, kompetenser, personligheter, bidrag

  • Ge och ta emot feedback

  • Lösa problem och konflikter tillsammans

  • Stärka motivation och arbetsgläde

  • Gemensam värdegrund och hur vi jobbar utifrån den i vardagen

 

 

KONTAKT

bottom of page