top of page

Coaching

Vad är coaching?

 

Coaching är ett sätt att optimera dina inre resurser och utveckla ett mer autentiskt och effektivt agerande såväl yrkesmässigt som på ett personligt plan.

Coaching används för att öka välmående, självinsikt, självkänsla, se möjligheter och hantera hinder, skapa handlingskraft, bli modigare, ge mer och ta emot mer i livet.

Coachens roll är att bidra med frågor, lyssna, spegla, stödja och utmana dig för att du bättre ska kunna tydliggöra, förstå, förändra, sätta mål, finna lösningar samt skapa överblick och struktur.

 

Hur går det till?

 

Om du väljer att inleda coachingen är nästa steg ett inledande samtal där vi går igenom det praktiska: tider, omfattning, förutsättningar, fokus för coachingen samt hur samarbetet ska avslutas och utvärderas.

Vid de efterföljande coachingsamtalen arbetar vi med att nå dina utvecklingsmål och hantera det som dyker upp under processens gång.

Mellan samtalen kan du ställa frågor via telefon eller e-mail för att få stöd, stämma av eller för att finna motivation när den saknas.

Vid varje tillfällle formulerar vi hemuppgifter som kan handla om att träna på ett nytt beteende, medvetandegöra något, eller att uppnå något som ett led i utvecklingen mot det du vill.

 

Så kan du få ut mesta möjliga av coachingen:

Tydlighet: Vad vill du ha ut av coachingen? Vad förväntar du dig av coachen? Ju tydligare du kan vara med vad du vill, ju större är sannolikheten att du uppnår det och ju effektivare insats kan coachen göra.

 

Ärlighet och öppenhet: Förutsättningen för all förändring är att försöka se verkligheten som den är. Ju tydligare, öppnare och ärligare Du kan vara med vad du vill, hur du tänker och känner, ju mer kan Du få ut av coachingen. Att också vara öppen och ta emot det oväntade kan vara en viktig del av din utveckling.

 

Våga misslyckas: Coaching handlar om utveckling. För att utvecklas krävs mod att pröva och därmed ibland mod att misslyckas. Inte sällan lär vi oss mer av våra misslyckanden, om vi hanterar dem rätt. Ju mer du vågar pröva – desto större är förutsättningarna att skapa verklig utveckling.

 

Handla och våga pröva nytt: En viktig del av coachingen är att skapa nya tankar, idéer och perspektiv. Men det är genom handling som idéerna prövas, utvecklas och befästs. Ju mer du är beredd att använda tiden mellan coachsamtalen till att göra saker, desto mer framgångsrik kommer du att vara.

 

Utnyttja samtalstiden väl: Tänk igenom vad du vill prata om under samtalet. Vid telefoncoaching - ring exakt på tid så att inte onödig tid går till spillo. Se till att du får vara helt ostörd så att du kan vara fokuserad.

För fler kurser och sessioner kring djupgående personlig utveckling,

besök vår sida www.soul-academy.org

"

Lotta är en varm och intuitiv person, som med stor kunskap och förmåga att fokusera på kärnan i allt vi berört, har hjälpt mig att bli en mer medveten, starkare och gladare person. Hon har med konkreta metoder och stor lyhördhet kunnat lotsa mig genom de olika områden vi berört i coachingen.

 

Annika Larsson, coachklient

 

"

"

 

Som coach lever Lotta upp till de höga krav, såväl kunskapsmässigt som personlighetsmässigt, som jag ställer på en person i en sådan förtroenderoll.

 

Genom en hög nivå på sitt teoretiska kunnande, väl underbyggda pedagogiska verktyg och en drivande men samtidigt mjuk personlighet har Lotta hjälpt mig att utvecklas både på det personliga planet och i min professionella roll.

 

Marcus, verksamhetschef

  

"

bottom of page