top of page

Ledarskap för nya ledare

 

Att vara ny i sin ledar- eller chefsroll är en spännande utmaning, men det innebär också att ställas inför nya situationer, krav, förväntningar att förhålla sig till och hantera.

Här är kursen som ger dig en grundläggande trygg bas att bygga ditt ledarskap och din chefsroll på .

Vi har valt ut de områden som de flesta nya chefer tycker är svåra att hantera och samlar de bästa modellerna, tankarna, tipsen och verktygen som hjälper dig i ledarrollen.

 

 

VAD?

Efter kursdagarna har du ökade insikter och konkreta verktyg när det gäller:

 

 • Rollen som chef och ledare – vilka förväntningar, krav och utmaningar som finns och hur du hanterar dem

 • Att leda tidigare medarbetare

 • Olika sätt att leda. Att anpassa ditt ledarskap utifrån individen, situationen och gruppen

 • Att förstå din egen ledarstil och kommunikationsstil och hur det påverkar medarbetarna och resultatet

 • Att förstå, möta och använda medarbetarnas beteende- och kommunikationsstilar

 • Olika typer av samtal

  • Coachande samtal och förhållningssätt

  • Ge och ta emot feedback

  • Hantera konflikter och svåra samtal

  • Medarbetarsamtal och lönesamtal

 

 • Att leda effektiva och givande möten

 • Att fatta beslut

 • Delegering – varför, när och hur?

 • Att skapa engagemang hos individ och grupp kring mål

 

HUR?

Vi jobbar igenom varje område i kursen genom:

Praktisk förankring – Teori - Praktisk övning - Reflektion/Diskussion

Vi tar avstamp i dina och de andra deltagarnas egna frågor och case och via mixen av teori, övning och reflektion skapas en djupare förståelse för innehållet och framför allt får du chansen att prova, öva, utbyta erfarenheter och koppla ihop innehållet med hur du kan använda insikterna och verktygen rent konkret i din vardag.

 

FÖR VEM?

För dig som är ny i din roll som chef eller ledare chef/ledare?

 

 

 

KONTAKT

bottom of page