top of page

Coachande samtal

 

Coachning är en professionell samtalsmetodik som handlar om att hjälpa andra att växa och utvecklas och på så sätt bidra till att människor och grupper presterar och mår bättre.

 

Coachning underlättar också förändringsarbete och utveckling genom att den uppmuntrar till eget ansvar, ökad effektivitet, motivation och lärande samt fördjupar kvaliteten i kommunikationen. En professionell coach främsta kompetenser är att lyssna, ställa kraftfulla frågor, utmana, bekräfta, stötta, uppmuntra och ge stärkande feedback.

Coaching syftar till att:

 • fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

 • Lösa problem

 • Finna nya infallsvinklar, utveckla idéer

 • Förbättra prestationer

 • Skapa motivation

 • Fördjupa  lärande

 • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

 • Förändra beteende – och tankemönster

 • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo

 

 

VAD?

 • Coachande förhållningssätt

 • Coachingens samtalsstruktur för att skapa självinsikt, handling och lärande.

 • Att använda de grundläggande samtalsteknikerna inom coaching såsom aktivt lyssnande, direkt kommunikation och kraftfulla frågor.

 • Mod och kreativitet i samtalssituationen.

 • Coaching och ledarskap.

 • Att coacha grupper

 • Empati, bekräftelse, lyhördhet, aktivt lyssnande, fokus på klienten.

 • Konsten att motivera,

 • Stärkande feedback

 • Skillnaden mellan att klarlägga, hitta lösningar och uppmuntra.

 • Ramar för coachsamtalet, problemformulering, hinder och resurser, alternativa handlingsstrategier, måluppfyllelse mm.

 • Att använda NÖHRD och GROW-modellerna i praktiken.

 

HUR?

 • Mycket praktisk träning i coachande samtal varvat med kortare teoriavsnitt

 • Vi arbetar i triader - deltagarna är med i coachsamtal som klient, coach och observatör - för att öka inlärningen och ge större perspektiv på coachingprocessen

 • Personlig feedback under hela kursen, både från kursledare och kursdeltagare - för att stärka dig i din utveckling som coach

 

 

FÖR VEM?

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla din coachkompetens. Du arbetar redan med eller vill arbeta med att på olika sätt inspirera och motivera enskilda och grupper.

 • För dig som är chef, personalansvarig eller teamledare inom olika branscher och områden och som behöver ett kraftfullt verktyg för motivation, inspiration, goda resultat och ökat ansvarstagande.

 • För dig som arbetar som lärare/pedagog  och behöver konkreta verktyg för inspiration, dialog och motivation.

 • För dig som vill arbeta med coachning internt på din nuvarande arbetsplats.

 • För dig som är psykolog, kurator, terapeut, socionom eller studie/ yrkesvägledare och vill ha coachning som ett kompletterande samtalsverktyg till din nuvarande yrkeskompetens.

 • För dig som arbetar med kommunikation och samtal i yrken där du i dialogen med kunden behöver utveckla din kompetens i att kunna lyssna, skapa kontakt, motivera och inspirera till handling och förändring t.ex. inom hälso- och sjukvård m fl.

 • För dig som vill arbeta professionellt med coachning i egen regi för utveckling av individer, grupper och organisationer.

 

 

 

KONTAKT

 

 

 

bottom of page