top of page

Personlig Effektivitet

 

Vad skulle det innebära för dig att känna mer kraft, uppnå det du längtar efter och skapa den förändring du vill?

 

Oavsett om du behöver utvecklas i ditt yrkesliv eller privat kommer du under kursen få verktyg och metoder för att kunna fatta medvetna beslut om vad du gör, när du gör det samt hur du skapar effektivitet i ditt dagliga liv.

 

Du får kunskap om och jobbar med att tillämpa strategier och tekniker för att handskas med stressande situationer och upplevelser. Du lär dig att prioritera och planera i din vardag och du får grundläggande verktyg för att sätta gränser. Med en ökad självinsikt om vem du är och vad du vill kommer du lämna kursen med en personlig handlingsplan och verktyg för att sätta personliga mål, bli mer handlingskraftig, avslappnad, motiverad och att ändra ditt beteende tills du får det du vill ha.

 

Kursens innehåll baseras till stor del från modeller och tekniker från NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) Enkelt kan man säga att NLP är praktisk beteendepsykologi och en metod som har kommit att utvecklas till en av de största och mest utvecklade psykologiska modellerna i världen. Det är också en av de snabbast växande kommunikations- och förändringsmetoderna idag.

NLP bygger på att koppla ihop våra tankar och vårt beteende och skapa framgång genom att  fokusera på de resultat du vill uppnå.  Sättet du tänker på avgör upp till 95% av de framgångar du får i livet. Med hjälp av NLP kan du påverka ditt sätt att tänka och hantera det som uppstår omkring dig och lära dig att välja hur du mår. 
 

Lycka är inte ett tillstånd - det är ett val.
 

 

VAD?

Efter kursdagarna har du ökade insikter och konkreta verktyg när det gäller:

 • Att konkretisera vad som är viktigt i din tillvaro, egentligen

 • Hur du använder din tid och vad du vill skapa och förändra. Din personliga målbild

 • Självinsikt; Självkänsla, värderingar, rädslor, mod, drivkrafter, drömmar, gränser

 • Verktyg för prioritering och planering

 • Hur hantera stress och stressande situationer

 • Hur uppnå önskat resultat i praktiken. Skapa mål, motivation och förändringskraft

 • Att utnyttja dina inre resurser bättre – bli ditt bästa jag

 • Att förändra beteende- och tankemönster

 • Hur påverka ditt eget tillstånd

 • Att coacha sig själv

 • Att sätta gränser och kommunicera tydligt med bibehållna (och förbättrade) relationer

 • Handlingsplan för din fortsatta utveckling

 

 

HUR?

Vi jobbar igenom de olika områdena i kursen genom :

Praktisk förankring – Teori - Praktisk övning - Reflektion/erfarenhetsutbyte

 

Vi tar avstamp i dina och de andra deltagarnas egna situationer och frågor och via mixen av teori, övning/praktisk tillämpning och reflektion skapas en djupare förståelse för innehållet och framför allt får du chansen att prova, öva, utbyta erfarenheter och koppla ihop innehållet med hur du kan använda insikterna och verktygen rent konkret i din vardag.

 

 

FÖR VEM?

Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas i ditt arbete, arbeta mer självständigt, fokusera på det som är viktigast, öka din prestationsförmåga och din förmåga att hantera stress och press.

Den vänder sig också till dig som vill lära känna dig själv bättre och finna verktyg för att växa, må bra och styra ditt liv i den riktning du önskar.

 

 

KONTAKT

bottom of page